Dialog małżeński


Dialog rozumiemy jako rozmowę w prawdzie i miłości,
prowadzącą do spotkania męża i żony ze sobą i z Bogiem.
pierwszeństwo słuchania przed mówieniem.

Zasady prowadzenie dialogu:
rozumienie przed ocenianiem,
dzielenie się przed dyskutowaniem
nade wszystko przebaczanie.