12 czerwca 2024

Pytania – Przystań dla rodzin 2024


1. Który z języków miłości jest moim wiodącym?

słowa;

dobry czas

drobne przysługi

prezenty

dotyk


2. Co w naszym małżeństwie najczęściej prowadzi do kłótni między nami?

dzieci

sprawy związane z domem

praca

finanse

inne …………………………………………………………………..

3. Co w związku z powyższym moglibyśmy zmienić żeby nie dochodziło do kłótni?


4. Która z zasad dialogu jest dla mnie najtrudniejsza i dlaczego?

pierwszeństwo słuchania przed mówieniem; …………………………………………………………

rozumienie przed ocenianiem; ……………………………………………………………………………..

dzielenie się przed dyskutowaniem; ……………………………………………………………………..

a nade wszystko przebaczenie ……………………………………………………………………………..


5. Ustalmy dzień naszego dialogu małżeńskiego, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu

(np pierwsza i trzecia środa miesiąca) ………………………………………………………………..

kiedy będziemy mogli porozmawiać o naszych uczuciach, emocjach i wszystkich ważnych

sprawach dotyczących naszego małżeństwa.