Odnowienie przysięgi małżeńskiej


Treść wspólnotowego lub osobistego

odnowienia przysięgi małżeńskiej.


TREŚĆ ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH

Po homilii poruszającej zagadnienie sakramentalności małżeństwa Ksiądz rozpoczyna:

Drodzy Małżonkowie! Przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Dzisiaj zapraszam Was do ponowienia tego ślubowania. Jak w dniu ślubu, wezwijmy teraz pomocy Ducha Świętego.

Hymn do Ducha Świętego 

K : Drodzy Małżonkowie, na znak miłości i szacunku, podajcie sobie prawe dłonie.

Spójrzcie sobie w oczy i kolejno powtarzajcie:

Najpierw mówią mężowie:

Żono – mając Boga w sercu / w obecności naszej rodziny i całego Kościoła / ponawiam wobec Ciebie swoje śluby małżeńskie / i obiecuję dołożyć starań /, aby w naszym życiu rodzinnym przebywał Chrystus: / ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską / oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci, / tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, / w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

K: Teraz powtarzają żony:

Mężu – mając Boga w sercu / w obecności naszej rodziny i całego Kościoła / ponawiam wobec Ciebie swoje śluby małżeńskie / i obiecuję dołożyć starań /, aby w naszym życiu rodzinnym przebywał Chrystus: / ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską / oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci, / tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, / w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

Kapłan:

Dobry Boże, pobłogosław + i uświęć Twoje dzieci, złączone sakramentalnym węzłem małżeńskim. Mocą Ducha Świętego uzdalniaj tych małżonków do wzajemnej miłości i życia w duchu przebaczenia. Niech będą świadkami Twojej dobroci względem swoich dzieci, całego Kościoła i świata. Amen


DIALOG RODZINNY

( w imieniu mężczyzn czyta przedstawiciel)

 • Dziękuję Ci kochanie, że jesteś.
 • Dziękuję, za Twoją pracę w domu, za pranie, gotowanie i sprzątanie- za troskę, jaką wkładasz by nasz dom był oazą pokoju, radości i miłości.
 • Dziękuję Ci za nasze dzieci, za te nieprzespane noce, kiedy były małe i potrzebowały Twojej ciągłej obecności i gdy są duże i doradzasz im jak żyć.
 • Dziękuję, że dajesz tyle ciepła i miłości mi i dzieciom często kosztem swoich własnych potrzeb.
 • Całując Twoją dłoń chcę Ciebie przeprosić za wszystko zło, za mój egoizm, nerwy i niepotrzebne kłótnie.
 • Przepraszam za samotne wieczory, ciche dni, za Twoje łzy.
 • Za późne czasem nietrzeźwe powroty do domu.
 • Chcę cię przeprosić za zbyt małe zaangażowanie w wychowanie naszych dzieci.
 • Kocham Cię i dlatego postaram się być lepszym, czulszym, wrażliwszym i spokojniejszym mężem i ojcem.

( w imieniu kobiet mówi przedstawicielka)

 • Drogi Mężu. Dobrze, że jesteś, że trwasz przy mnie i wspierasz, dziękuję za Twój męski punkt widzenia.
 • Dziękuję za Twoją pracę, za troskę o nasz byt.
 • Dziękuję, że czuję się kochana, gdy na mnie patrzysz, za każdy czuły gest i słowo.
 • Dziękuje za dzieci, które dają mi tyle radości.
 • Chcę Cię jednocześnie przeprosić za moje zmiany nastrojów, wszystkie humorki i wybuchy gniewu.
 • Przepraszam za potok niepotrzebnych czasem wulgarnych słów.
 • Przepraszam za niechęć, za to, co było niepotrzebne, niewłaściwe i złe.
 • Postaram się być łagodniejsza, czulsza i nie czepiać się drobiazgów.
 • Kocham Cię, ufam że będzie się nam wszystkim coraz lepiej żyć.  

K: Kilka słów od dzieci:

(w imieniu dzieci mówi przedstawiciel)

 • Drodzy rodzice, dziękujemy wam za waszą miłość, dzięki której możemy patrzeć na świat.
 • Dziękujemy za każdą chwilę, którą spędzamy wspólnie, za śniadania, jazdę na rowerze i wieczorny film.
 • Za Wasz wysiłek włożony w nasze wychowanie.
 • Za zaszczepienie w nas wiary i prowadzenie do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i dobroci.
 • Kochamy was i przepraszamy za wszystkie smutki i kłopoty, które Wam dostarczamy. Za nieposłuszeństwo i brzydkie słowa, za brudny pokój i słabe oceny w szkole.
 • Dziś mamy okazję być świadkami waszych małżeńskich ślubowań, dlatego chcemy Wam okazać swoją wdzięczność, przyjaźń i przywiązanie.
 • Chcemy Wam życzyć błogosławieństwa Bożego w waszej pracy zawodowej.
 • Niech łaska Boża towarzyszy Wam kiedy nas wychowujecie.
 • Niech Pan Bóg napełnia swoją miłością całą naszą rodzinę.
 • Niech Bóg obdarzy Was długim życiem w zdrowiu i pomyślności.
 • Prosimy abyście byli żywym przykładem wiary w Boga. Żyjcie zgodnie, pracujcie uczciwie, kochajcie się szczerze, abyśmy mogli wzorować się na Waszym życiu.

Szczęść Wam Boże. 


DIALOG RODZINNY (wersja krótsza)

Dziękuję Ci kochanie, że przy mnie jesteś. Czuję się kochana każdego dnia, kiedy rano dajesz mi całusa na dzień dobry i wieczorem przed zaśnięciem. Dziękuję Ci za to, że już tak długo jesteś ze mną i mogę dzielić się z Tobą swoimi radościami i bolączkami. Dziękuję Ci za to, że trwasz przy mnie kiedy mam gorsze dni, kiedy przychodzi szarość codzienności i kłopoty z zaakceptowaniem teraźniejszości. Dziękuję, że mnie przytulasz kiedy jestem nieznośna i humorzasta. Za to, że mnie nie odtrącasz kiedy mówię Ci przykre słowa. Kocham Cię i przepraszam za wszystko zło, którym Cię zraniłam.
                                                                                                           Twoja żona


Witaj Kochanie. Tak rzadko ci mówię, że Cię kocham a to przecież prawda. Dziękuję, że zgodziłaś się być ze mną i wspólnie przejść przez  życie. Dajesz mi tyle radości i szczęścia. Doceniam Twoje zaangażowanie w nasz dom i wychowanie dzieci. Wytrzymujesz moje nałogi i czasem karygodne zachowanie. Przemilczysz moje narzekania i uzdrawiasz nasze relacje. Utrzymujesz naszą rodzinę a atmosferze miłości i pokoju. Dziękuję ci za to, że trwasz przy mnie.
                                                                                                          Twój mąż


MODLITWA WIERNYCH nr 1

Z ufnością skierujmy ku Bogu nasze modlitwy i serca: 

1. Za Ojca Świętego, aby ukazywał małżonkom drogę, dzięki której wspólnie osiągną radość i miłość oraz przezwyciężą trudności codziennego życia. Ciebie prosimy…

2. Za małżonków z naszej parafii, aby w ich rodzinach panowała zgoda i zrozumienie oraz aby na ich stołach nigdy nie zabrakło chleba. Ciebie prosimy…

3. Za małżeństwa przeżywające kryzys, aby miłosierny Bóg uzdrawiał  ich z egoizmu i uzdalniał do wzajemnego przebaczenia. Ciebie prosimy…

4. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby Bóg udzielał im potrzebnych łask.  Ciebie prosimy… 

5. Za rządzących naszym krajem, aby uchwalając ustawy nie naruszali religijnych i kulturowych zasad życia rodzinnego. Ciebie prosimy…

6. Za zmarłych współmałżonków i innych zmarłych nam bliskich, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego Królestwa. Ciebie prosimy…

7. Za nas tu obecnych abyśmy zawsze z miłością i odpowiedzialnością przyjmowali dar życia. Ciebie prosimy…

 Boże, Ty prowadziłeś po dragach ziemskiego życia Maryję i Józefa. Kieruj również nami, abyśmy zdążali do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


MODLITWA WIERNYCH nr 2

Z ufnością skierujmy ku Bogu nasze modlitwy i serca: 

1. Za Ojca Świętego, aby pobudzał małżonków do trwania w ofiarnej i wiernej, zdolnej do poświęceń i wyrzeczeń miłości oraz utwierdzał o wiecznej wartości sakramentalnego węzła małżeńskiego. Ciebie prosimy…

2. Za małżonków z naszej parafii, aby każdy ich czyn w codziennym życiu podyktowany był bezwarunkową miłością czerpaną ze wzoru miłości Chrystusa. Ciebie prosimy…

3. Za małżeństwa przeżywające kryzys, aby miłosierny Bóg uzdrowił ich wzajemnie zadane rany, uzdolnił do przebaczenia i przemienił ich cierpienie w źródło łask i błogosławieństwa. Ciebie prosimy…

4. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby pomimo trudności starały się budować swe życie na fundamencie wiary, nadziei i miłości.  Ciebie prosimy…

5. Za rządzących naszym krajem, aby uchwalane przez nich ustawy służyły ochronie życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci i sprzyjały rozwojowi życia małżeńskiego i rodzinnego. Ciebie prosimy…

6. Za zmarłych współmałżonków i innych zmarłych nam bliskich, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego Królestwa. Ciebie prosimy…

7. Za nas tu obecnych, abyśmy zawsze z miłością i odpowiedzialnością przyjmowali zadania wpisane w powołanie do życia małżeńskiego. Ciebie prosimy…

Boże, Ty prowadziłeś po dragach ziemskiego życia Maryję i Józefa. Kieruj również nami, abyśmy zdążali do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen