Kryzys małżeński


Kryzys jest w psychologii traktowany jako naturalny element rozwoju więzi międzyludzkich.
Życie pokazuje, że kryzys może prowadzić do:
1. rozwoju relacji małżeńskiej,
2. życia „obok siebie”,
3. do rozpadu małżeństwa.
Życzymy wszystkim, aby kryzysy zostały skierowane na rozwój relacji małżeńskiej.