Jeśli brak bierzmowania


Instrukcji przygotowania do zawarcia małżeństwa kanonicznego w diecezji pelplińskiej 

umieszczona została informacja:

W przypadku osób wierzących, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania, zachęcamy ich do przyjęcia tego sakramentu.


Elementem przygotowania do bierzmowania może być uczestnictwo w rekolekcjach kerygmatycznych „Pełnia Życia”.

Terminy takich rekolekcji:

w Ośrodku Rekolekcyjnym w Bysławku

zapisy: 

500 160 982; 

domformacyjny@gmail.com


Nieznany termin w Dom Rekolekcyjno – Wypoczynkowy w Białogórze

zapisy:

578795250

dom@dombialogora.pl


W sytuacji kiedy narzeczeni żyją w konkubinacie, przyjęcie bierzmowania można przenieść na czas po zawarciu małżeństwa sakramentalnego, aby było możliwe przyjęcie sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej.