Przygotowanie do małżeństwa


W Diecezji Pelplińskiej obowiązują następujące wskazania dotyczące przygotowania do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego (małżeństwa kanonicznego).

I. Przygotowanie dalsze

to między innymi szkolna katecheza przedmałżeńska w ostatniej klasie
szkoły ponadpodstawowej.


II. Przygotowanie bliższe

Na rok przed planowaną datą ślubu ma miejsce przygotowanie bliższe do zawarcia
małżeństwa sakramentalnego obejmujące:

1. Ustalenie miejsca i daty ślubu oraz sposobu przygotowania

2. Katecheza przedślubna

2.1. Trzy spotkania z doradcą życia rodzinnego

więcej: Znajdź doradcę życia rodzinnego

2.2. Jedna z form katechezy dla narzeczonych:

więcej: Katecheza dla narzeczonych


III. Przygotowanie bezpośrednie

Ma miejsce nie później niż trzy miesiące przed datą ślubu.

Rozmowa duszpasterska ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego.

Katecheza dotycząca liturgii sakramentu małżeństwa.

Spowiedź przed zawarciem małżeństwa.