Rozmowa duszpasterska ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego


Celem rozmowy duszpasterskiej i spisania Protokołu z rozmów kanonicznoduszpasterskich
z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa jest wykluczenie przeszkód, które
powodowałyby nieważne zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego. Wytyczne dotyczące
rozmowy ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego są zawarte w dokumencie Dekret ogólny o
przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem
małżeństwa kanonicznego
(por. Praktyczny komentarz do Dekretu ogólnego…, Sandomierz 2021).