LITURGIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA


Katecheza dotycząca liturgii sakramentu małżeństwa.

Termin i miejsce wyznacza duszpasterz parafii zawarcia małżeństwa.

Celem nauki jest omówienie treści przysięgi małżeńskiej oraz przebiegu liturgii zawarcia małżeństwa. Warto omówić również: formę wejścia narzeczonych do kościoła; miejsce przysięgi; gesty i znaki, które towarzyszą ślubowaniu; treść błogosławieństwa nowożeńców po Ojcze nasz; znak pokoju, który przekazują sobie i mogą przekazać go również rodzicom; ewentualne udzielenie Komunii św. pod dwiema postaciami; miejsce i czas złożenia podpisów w dokumentacji ślubnej; dziękczynienie po Mszy św. Można zaproponować narzeczonym zaangażowanie w przebieg ceremonii ślubnej, np.: świadomy wybór czytań liturgii Słowa, czytanie, śpiew Psalmu, przygotowanie treści modlitwy powszechnej, przyniesienie darów ołtarza.


Czytania ślubne – Liturgia słowa

Wybieramy tylko jedno „Pierwsze czytanie” z Starego lub Nowego Testamentu

Pierwsze czytanie – Stary Testament

Stworzenie mężczyzny i niewiasty Rdz 1,26-28.31a

Ustanowienie małżeństwa Rdz 2, 18-24

Małżeństwo Izaaka i Rebeki Rdz 24, 48-51 58-67

Małżeństwo Tobiasza i Sary Tb 7, 9C-10

Modlitwa Tobiasza i Sary Tb 8, 5-10

Pieśń na Pieśniami Pnp 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a

Dobra żona Syr 26, 1-4. 13-16

Miłość jest potężna jak śmierć Pnp 2,8-10.14.16a; 8,6-7a

Dobra żona wielkim darem dla mężczyzny Syr 26,1-4,13-16

Nowe Przymierze Boga z ludźmi Jr 31, 31-32a, 33-34a

w okresie Wielkanocnym

Gody Baranka z Kościołem Ap 19, 1.5-9a


Pierwsze czytanie – Nowy Testament

Miłość Boga Rz 8, 31b-35. 37-39

Miłość służebna Rz 12, 1-2. 9-18

Wzajemne przygarnianie się Rz 15,1b-3a.5-7.13

Ciało przybytkiem Ducha Świętego 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Hymn do miłości 1 Kor 12, 31-13.8a

Mąż i żona włączeni w Chrystusa Ef 5,2a.21-33

Radość w Panu Flp 4,4-9

Miłość więzią doskonałości Kol 3 12-17

Wskazania dla żon i mężów 1 P 3, 1-9

Wierzyć w Jezusa i miłować 1 J 3, 18-24

Bóg jest miłością 1 J 4, 7-12


Ewangelie

Osiem błogosławieństw Mt 5, 1-12a

Światło świata Mt 5, 13-16

Dom na skale Mt 7,21 24-29

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela Mt 19, 3-6

Przykazanie miłości Mt 22,35-40

Nierozerwalność małżeństwa Mk 10, 6-9

Wesele w Kanie Galilejskiej J 2, 1-11

Trwanie w miłości Jezusa J 15, 9-12

Miłość na wzór Jezusa J 15, 12-16

Modlitwa o jedność małżonków J 17, 20-26


źródło: Obrzędy sakramentu małżeństwa. Dostosowane do diecezji polskich. Katowice 1996. Księgarnia św. Jacka.