Katecheza dla narzeczonych


Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w jednej z form katechezy dla narzeczonych:


a) Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca – organizowane przez Zespół Dobry Początek więcej i terminy: www.dobry-poczatek.pl


b) Spotkania dla narzeczonych – organizowane przez Zespół Dobry Początek więcej i terminy: www.dobry-poczatek.pl


c) W przypadku zamieszkania poza diecezją pelplińską – Wieczory dla zakochanych lub Rekolekcje dla narzeczonych – programy dla narzeczonych prowadzone przez Spotkania Małżeńskie
w formie: – więcej i terminy www.spotkaniamalzenskie.pl


d) Katecheza dla narzeczonych online – program diecezji pelplińskiej

Może być realizowany w nadzwyczajnych okolicznościach, kiedy duszpasterz rozezna, że
narzeczeni nie mają możliwości uczestnictwa w żadnej z wyżej zaproponowanych form katechezy
dla narzeczonych. 

Program jest dostępny na stronie https://priest.pl/wprowadzenie-do-katechez-dla-narzeczonych/

Podczas logowania narzeczeni muszą podać swój adres e-mail oraz adres e-mail parafii lub duszpasterza.
Program online obejmuje grupę tematów, które są analogiczne do programu WDN/SDN.
Jest realizowany w formie odsłuchania nagrań video, odpowiedzi na pytania kontrolne,
samodzielnego napisania odpowiedzi na pytania dotyczące danego tematu i przeprowadzenia
dialogu w parze narzeczeńskiej. W sytuacji, kiedy narzeczeni nie mogą spotkać się fizycznie,
proponowany dialog należy przeprowadzić za pomocą komunikatora video. W ramach
korzystania z Katechezy online narzeczeni pokrywają koszty, które przeznaczone są na prorodzinną działalność Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Więź” na obsługę programu.

Po zakończonej katechezie administrator strony dokonuje weryfikacji ich zaangażowania w celu
przekazania drogą elektroniczną zaświadczenia o ukończeniu katechezy. Zaświadczenie zostaje
wysłane również na adres e-mail parafii lub duszpasterza.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.