Katecheza dla narzeczonych


Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w jednej z form katechezy dla narzeczonych:


Forma 1. WEEKEND DLA NARZECZONYCH Z LEKCJĄ TAŃCA – organizowane przez Zespół Dobry Początek więcej i terminy: www.dobry-poczatek.pl


Forma 2. SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH – organizowane przez Zespół Dobry Początek więcej i terminy: www.dobry-poczatek.pl


Forma 3. W przypadku zamieszkania poza diecezją pelplińską – WIECZORY DLA ZAKOCHANYCH lub REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH – programy dla narzeczonych prowadzone przez Spotkania Małżeńskie
w formie: – więcej i terminy www.spotkaniamalzenskie.pl