Wsparcie w trudnościach


Indywidualne wsparcie

Psychoterapia, warsztaty rozwojowe oferowane przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne WIĘŹ www.centrumwiez.pl

Warsztaty psychologiczno-duchowe www.szkolaformacyjna.pl


Wsparcie relacji małżeńskich

Psychoterapia małżeńska: www.centrumwiez.pl

Uczestnictwo w Spotkaniach Małżeńskich – terminy w zaproszeniach: rodzinydiecezjipelplinskiej.pl/zaproszenia/spotkania-malzenskie

Praktykowanie dialogu przez udział w Wieczorach dla małżonków: rodzinydiecezjipelplinskiej.pl/zaproszenia/wieczory-dla-malzonkow

Udział w rekolekcjach małżeńskich w Bysławku: rodzinydiecezjipelplinskiej.pl/rekolekcje-w-byslawku

Dołączenie do ruchu, wspólnoty małżeńsko-rodzinnej: https://rodzinydiecezjipelplinskiej.pl/ruchy-i-wspolnoty-malzensko-rodzinne


Relacje z dziećmi

Psychoterapia rodzin lub par rodzic-dziecko, rodzice-dziecko: www.centrumwiez.pl