Lekarz o antykoncepcji


O różnych rodzajach antykoncepcji mówi dr n. med. Aleksandra Kicińska jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych i wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.


Fragmenty konferencji dr A. Kicińskiej dotyczące różnych rodzajów antykoncepcji:

Antykoncepcja – wprowadzenie


Cykl życia od poczęcia do śmierci jest jednością


Antykoncepcja przeciwko życiu


Wkładka wewnątrzmaciczna


Antykoncepcja hormonalna


Plastry antykoncepcyjne


Antykoncepcja doraźna


Następstwa antykoncepcji hormonalnej


Prezerwatywa


Szkodliwość antykoncepcji hormonalnej


Całość konferencji dr A. Kicińskiej na temat Metod Rozpoznawania Płodności oraz antykoncepcji

(wyżej zaprezentowaliśmy jej fragmenty)