15 października 2014

Pogrzeb dzieci poronionych Tczew 2014.10.15


W Dzień Dziecka Utraconego, 15 października 2014, w Tczewie miał miejsce pochówek dzieci, które zmarły w wyniku poronienia a rodzice z różnych przyczyn nie dokonali ich pochówku.


Jednym z najbardziej bolesnych zdań jakie można usłyszeć to stwierdzenie: „Państwa dziecko nie żyje”. Stosunkowo często ma to miejsce w stanie prenatalnym, przed urodzeniem. Prawo polskie zapewnia możliwość godnego pochówku człowieka, także Małego, który zmarł przed swoimi narodzinami.

Zdarza się tak, że rodzice z różnych powodów nie decydują się na indywidualny pochówek swojego maleństwa. W konsekwencji takiego wyboru rodziców szpital powinien organizować wspólne pochówki takich dzieci. Dzięki współpracy różnych środowisk pogrzeb dzieci poronionych miał miejsce w Tczewie. We Mszy św. pogrzebowej uczestniczyło około 40 osób, wśród nich również rodzice żegnanych dzieci. Po modlitwie liturgicznej odbyło się odprowadzenie ciał dzieci do specjalnego, pięknego grobowca na cmentarzu komunalnym w Tczewie. Na płycie grobowca znajduje się figura Matki Bożej na obłoku z Dzieciątkiem na ręku, poniżej widnieją słowa Pana Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” Mk 10,14.


Zasady pochówku dziecka, które zmarło przed urodzeniem:

W przypadku wczesnego poronienia dziecka (przed 12 tygodniem życia) rodzice mają prawo do indywidualnego pochówku szczątków dziecka na podstawie wystawionej przez szpital karty zgonu do celów pochówkowych, (jest to część kart zgonu, której nie rejestruje się w tym przypadku w USC )  muszą to jednak zrobić na własny koszt – nie przysługuje zasiłek oraz skrócony urlop macierzyński
* W przypadku poronienia, kiedy jest możliwe określenie płci dziecka (od ok 12 tygodnia życia), w szpitalu wystawione zostaje zgłoszenie urodzenia dziecka martwego, na podstawie którego należy dokonać w terminie 3 dni rejestracji dziecka w USC i po rejestracji w USC można dokonać pochówku dziecka (USC wystawia akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu) – przysługuje zasiłek oraz skrócony urlop macierzyński. (procedura jak dla dziecka martwo urodzonego)
W tych dwóch przypadkach rodzice mogą też skorzystać z wspólnego pochówku zorganizowanego przez szpital.
* Od 22 tygodnia życia dziecka obowiązują procedury dotyczącego dziecka martwo urodzonego, które zobowiązują rodziców do pochówku swojego dziecka – przysługuje zasiłek oraz skrócony urlop macierzyński.
Rodzice mają prawo dostępu do dokumentacji medycznej swojego zmarłego dziecka.