31 grudnia 2023

Centrum Więź w roku 2023


Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” jest wsparciem dla wielu osób i rodzin. Centrum realizuje specjalistyczną pomoc rodzinom w pięciu miastach diecezji pelplińskiej, Tczew, Starogard Gd., Chojnice, Kościerzyna, Kartuzy i Lęborku.


Poniżej przybliżone dane statystyczne działalności
Centrum „Wieź” w roku 2023.

Konsultacje psychologiczne i terapia indywidualna: 1200 godzin

Terapia par/małżeńska: 233 godzin

Terapia rodzinna: 76 godzin

Udzielono 144 godzin bezpłatnych konsultacji

Terapia grupowa /grupy wsparcia: godzin

 • Kawiarenka pod Aniołem Kościerzyna – 112 godz.
 • Kawiarenka pod Aniołem Chojnice – 96 godz.
 • Grupa wsparcia dla rodzin z pieczy zastępczej – 30 godz.
 • Grupa wsparcia AA „Promyk” – 110 godz.
 • Grupa rozwoju osobistego św. Józefa online – 60 godz.
 • Kurs online „Tropami Świętych” – 12 godz.
 • Warsztaty weekendowe „W strefie ciała i ducha” – Mariówka – 150 godz.
 • Konferencja naukowa „Ciało, psychika, duch – twórcze napięcie” na UKSW w Warszawie – 2800 widzów
 • Warsztaty dla Polonii w Jersey – 10 godzin
 • Superwizja interdyscyplinarna – projekt „Dawać nadzieję” dofinansowany ze środków Fundacji św. Józefa KEP – 66 godzin
 • Projekt dla seniorów „Razem możemy więcej” – dofinansowany przez Gminę Miejską Kościerzyna – 294 godz.
 • Sesja psychologiczno-duchowa w Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie OO. Jezuici – 22 godz.
 • Kids in action – zajęcia dla dzieci w języku angielskim – 256 godz.
 • Warsztaty superwizyjne dla Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kartuzach – 3 godz.
 • Warsztaty psychologiczno-duchowe dla Zgromadzenie Sióstr Służek NMP w Zakroczymiu – 8 godz.