13 listopada 2022

Rekolekcje doradców rodzinnych 2022.11.11-13


Doradcy życia rodzinnego spotkali się na rekolekcjach w Białogórze w dniach 11-13 listopada 2022 r.


Druga grupa doradców przeżywała rekolekcje, które prowadzili Amelia i Dominik Golema. Mówili oni o błogosławionych małżonkach Maii i Alojzym Quattrocchi. Poznali ich najpierw poprzez stronice książki Ludmiły Grygiel, potem poprzez spotkania i przyjaźń z ich córką (dziś służebnicą Bożą) Enrichettą. Podzielili się z nami przeżywaniem dążenia do świętości błogosławionych małżonków, które może reflektować w życiu każdego małżeństwa. Maria i Alojzy są wspaniałymi świętymi przyjaciółmi zarówno w czasie przeżywania radości życia jak i głębokich kryzysów.

Na zakończenie rekolekcji Ksiądz Biskup Arkadiusz Okroj wręczył misje kanoniczne dwudziestu nowym doradcom życia rodzinnego, którzy w 2022 roku ukończyli szkolenie z metod rozpoznawania płodności wg Profesora Rötzera. Po zdanym egzaminie INER Polska stali się certyfikowanymi nauczycielami metody i będą posługiwali swoją wiedzą narzeczonym i małżonkom.

Po Mszy świętej Ksiądz Biskup odczytał i wręczył podziękowanie dla kończącej posługę Doradczyni Diecezjalnej Annie Baranowskiej. Następnie odczytał treść dekretu i wręczył go nowym Doradcom Życia Rodzinnego Annie i Krystianowi Kiełpińskim, którzy od teraz będą zajmowali się koordynowaniem posługi doradców życia rodzinnego naszej diecezji.