Farmaceuta o antykoncepcji hormonalnej


Antykoncepcja hormonalna
Małgorzata Prusak, farmaceuta, Doktotant Instututu Teologii Moralnej UWM w Olsztynie.


Dyskusja po prelekcji