17 stycznia 2020

Zmarł bp Stanisław Stefanek 2020.01.17


W dniu 17 stycznia 2020 roku zmarł bp Stanisław Stefanek.


Biskup Stanisław Stefanek przez wiele lat był członkiem Prezydium Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz wiele lat był przewodniczącym Rady ds. Rodziny przy Episkopacie Polski.

Ks. bp Stanisław Stefanek jest doktorem nauk teologicznych. Był także współtwórcą
i wieloletnim dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną. Za swoją działalność duszpasterską
i naukowo-dydaktyczną, skoncentrowaną przede wszystkim na walce o zdrową rodzinę
– o świętość życia i wierność małżeńską został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Śp. ks. bp Stanisław Stefanek znany jest jako obrońca rodziny.

Jego mistrzem był śp. ks. abp Kazimierz Majdański. Od niego i od św. Jana Pawła II uczył się tej wielkiej miłości do rodziny, ale tej miłości uczył również nas. To on wiele czasu poświęcał Instytutowi Studiów nad Rodziną w Łomiankach, kształcąc młode pokolenie tych, którzy dzisiaj służą rodzinie. Również w Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję przewodniczącego Rady ds. Rodziny. Ks. bp Stefanek przy każdej okazji zwracał nam uwagę, że bez silnej rodziny nie będzie przyszłości Kościoła i nie będzie przyszłości narodu – mówił ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Urodził się i wzrastał w rodzinie silnej Bogiem i wartościami patriotycznymi.

Wiedział doskonale, że rodzina jest kuźnią społeczeństwa; rodzina jest najwspanialszym uniwersytetem, jest miejscem, gdzie kształtuje się osobowość młodego dziecka, później dorosłego człowieka. Sam spotykał się z wieloma ludźmi głęboko zatroskanymi o życie rodzinne i miał nie tylko przekonanie wyniesione z rodziny, ale też ogromną wiedzę i chciał się nią dzielić ze wszystkimi, których spotykał na swojej drodze. Wiedział doskonale, że to rodzina zadecyduje o przyszłości Kościoła, o przyszłości narodu i państwa.

www.radiomaryja.pl