8 października 2023

Święto Patronalne Centrum Więź 2023


Z okazji Święta Patronalnego odbyły się dni skupienia dla zespołu Centrum Psychologiczno – Pastoralnego „Więź”.


Grupa 23 osób, które świadczą różnego rodzaju pomoc szukającym wsparcia, uczestniczyła w spotkaniu rekolekcyjno-integracyjnym w dniach 6-8 października 2023 r. w Ostrzycach. Centrum „Więź”, które tworzy pięć oddziałów na terenie diecezji pelplińskiej w tym roku obchodzi 10 rocznicę powołania do istnienia. Rekolekcje prowadził ks. Hubert Wiśniewski z Gniezna. Uroczystą Mszą św. sprawował ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

W czasie homilii biskup powiedział: „Bóg zaprasza nas do pracy w swojej winnicy. (…) Niech św. Jan Paweł oręduje za nami. Naszą winnicą jest często drugi człowiek, który potrzebuje wspólnoty i wsparcia. Dziękując za miłość objawioną w Jezusie Chrystusie, za pomoc Aniołów Stróżów, za towarzyszenie Matki Bożej, dziękując za dar winnicy Kościoła, pragnę podziękować Wam wszystkim posługującym w Centrum „Więź”, za to, że staracie się wspierać bliźnich w walkach duchowych, towarzyszycie ludziom w trudach, w różnorakich kryzysach: osobistych, małżeńskich, rodzinnych, kapłańskich i zakonnych. Starcie się prowadzić ich do świętości i dojrzałości”.