24 lutego 2020

DZDP odpowiedzialni i koordynujących 2020.02.24


W dniu 24 lutego 2020 r. miało miejsce pierwsze spotkanie małżeństw i księży odpowiedzialnych za prowadzenie i koordynowanie Weekendów dla narzeczonych w diecezji pelplińskiej. Uczestnicy omawiali formacyjne i organizacyjne elementy programów rekolekcyjnych, które prowadzą dla narzeczonych. Miejscem spotkania były salki przy parafii NSPJ w Starogardzie Gd.