17 maja 2017

Ogólnopolska sesja 2017


W dniach 16-17 maja 2017 r. odbyło się ogólnopolskie spotkanie dla diecezjalnych duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego.


W Porszewicach k. Łodzi spotkali się przedstawiciele z całej Polski odpowiedzialni za koordynowanie duszpasterstwa rodzin w poszczególnych diecezjach.


Jednym z prelegentów był o. Ksawery Knotz


Szansa spotkania – jak towarzyszyć małżeństwom na drodze świętości – o. Ksawery Knotz OFMCap

Małżeństwa przeżywają swoją sakramentalność na trzech poziomach:

1 poziom – Małżeństwa naturalnego: specjalnie do Pana Boga swojego życia nie odnoszą, żyją w jakiejś intuicji, że powinny byś sobie wierne, troszczą się o więź małżeńską, są sobie wierne, rodzą dzieci, ale jeżeli chodzi o antykoncepcją to kierują sie swoim przekonaniem

2 poziom – Małżeństwa chrześcijan, chcą w swoim małżeństwie realizować chrześcijaństwo, modlą sie za siebie, mają świadomość że powinni się kochać, szanować. Gdyby ich zapytać na czym polega małżeństwo to powiedzą że katolik ma kochać, służyć bliźniemu ale to nie wypływa z odkrycia łaski sakramentu małżeństwa, ale z refleksji jak mamy być dobrymi katolikami w naszym życiu a to życie obejmuje także życie małżeńskie. Rozumienie, że Pan Jezus jest w sercu współmałżonka.

3 poziom – Małżeństwa, które rozumieją, że Chrystus na mocy sakramentu małżeństwa przychodzi we więzi małżeńskiej i tutaj działa, przychodzi przez ich męskość i kobiecość, ich cielesność. Chrystus przychodzi przez słowa, gesty współmałżonka. Starają się rozumieć, że Chrystus mówi przez słowa żony czy męża.

Mamy świadomość, ze Chrystus działa przez słowa, gesty kapłanów. Podobnie jest w sakramencie małżeństwa że przez ciało, słowa gesty współmałżonka przychodzi Chrystus.

Dopiero na trzecim poziomie możemy mówić o duchowości małżeńskiej.

Warunkiem przyjęcia tej prawdy jest konieczność głoszenia kerygmatu małżeńskiego. Głoszenie Chrystusa przychodzącego przez miłość ludzką. Chrystus objawia się w miłości małżeńskiej w konkretnej wspólnocie małżeńskiej. Chrystus Oblubieniec, który objawia się mając cechy mężczyzny i kobiety, objawia się przez różne cechy miłości: opiekuńczości, troski, czułości, oddania, namiętności…

Ta tematyka jest rozwinięta

w teologii ciała – objawianie się Chrystusa przez ciało

oraz w teologii zaślubin – objawianie się Chrystusa przez więź.

Formacja małżeństwa polega na tym żeby małżonkowie dzielili się ze sobą doświadczeniem wiary.