11 kwietnia 2022

Historia Zespołu Dobry Początek 2013-2022


Historia powstania i działalności Diecezjalnego Zespołu Dobry Początek 2013-2022

Opublikowano w piśmie Pielgrzym,

w dniu 17 kwietnia 2022 r.

Cel działań duszpasterskich w Kościele został wyznaczony przez Jezusa Chrystusa i pozostaje zawsze ten sam: “Idźcie i głoście ewangelię”, nakaz najważniejszy, jednocześnie przynaglający. Papież Franciszek stwierdza, że za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata. Benedykt XVI podkreślał, że niezwykle ważne jest rozbudzenie w całym Kościele pozytywnego dążenia, aby głosić ponownie Chrystusa współczesnemu człowiekowi. Na kanwie tego postulatu, z rocznym wyprzedzeniem został ogłoszony Rok Wiary. W tym właśnie roku 2012, w odpowiedzi na wezwanie papieża, w diecezji pelplińskiej został powołany Zespół ds. Nowej Ewangelizacji. Członkowie zespołu, poszukując nowoczesnych środków i metod, doszli do wniosku, iż w nowej ewangelizacji, szczególną rolę odgrywa rodzina, która jest wzorem w dawaniu świadectwa wiary. Zainteresowanie zespołu zostało skierowane szczególnie na przygotowanie młodych ludzi do sakramentu małżeństwa. Zespół zajął się odnajdywaniem metod i środków, które dotrą do młodych ludzi, chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Program przygotowania do małżeństwa kształtował się powoli. Główną inspiracją do jego powstania była działalność Spotkań Małżeńskich, które prowadzą programy pod nazwą Wieczory dla Zakochanych i Rekolekcje dla Narzeczonych. Nowością powstającego programu było połączenie przepowiadania chrystocentrycznego, czyli Kerygmatu, z przepowiadaniem obejmującym tematy przygotowujące do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Poczynając od 2013 roku, program był poddawany wielu testom, poprawkom, zgodnie z sugestiami prowadzących oraz uczestników. Ostatecznie został zatwierdzony przez biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasynę w dniu 25 marca 2014 roku. Jednocześnie Zespół ds. Nowej Ewangelizacji został przekształcony w Diecezjalny Zespół Dobry Początek, któremu zostało powierzone zadanie rozwijanie programu Weekend dla narzeczonych. Obecnie program dialogowo-kerygmatyczny jest prowadzony jako Weekend dla narzeczonych oraz Spotkania dla narzeczonych. Na chwilę obecną program jest prowadzony w 18 z 30 dekanatów diecezji. Wraz ze zwiększającą się liczbą przeprowadzanych rekolekcji, przybywa nowych animatorów, zarówno księży jak i świeckich. Program ten stał się najważniejszą propozycją pastoralną w diecezji dotyczącą przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa czyli doprowadzenia narzeczonych do podjęcia świadomej i wolnej decyzji o zawarciu nierozerwalnego przymierza, zbudowanego na miłości i jedności.

            Celem nadrzędnym programu jest ukazanie narzeczonym, że wraz z decyzją o małżeństwie sakramentalnym winno iść pragnienie poznania Jezusa Chrystusa, jako Boga i człowieka oraz nawiązania z Nim osobistej, zażyłej relacji, co zakłada rewizję dotychczasowej wiary. Doświadczenie obecności Chrystusa, obiecane tym, którzy zbierają się w Jego imię, staje się szczególnie pomocne dla postępu miłości, a zwłaszcza do oczyszczenia miłości małżeńskiej. Aby miłość ta ciągle kwitła, potrzeba odpowiednich narzędzi i temu właśnie służy dialog, który jest najważniejszym wyrazem miłości. W dialogu małżonkowie, „dotykają” samej istoty ich miłości, mogą również doświadczyć rzeczywistości działania sakramentalnej łaski Bożej. Dialog małżeński służy temu, aby małżonkowie rozmawiali ze sobą o sprawach dotyczących ich życia, w tym o sprawach trudnych, w takiej atmosferze, która umożliwi prawdziwą komunikację pomiędzy nimi. Ta teza skłoniła autorów programu do takiego przygotowania poszczególnych tematów, aby po każdym wprowadzeniu, narzeczeni przeprowadzali dialog, na podstawie podanych im pytań. To swoisty trening dialogu, potrzebny, aby w przyszłości stosować tę metodę, z myślą o skuteczniejszym rozwiązaniu trudnych problemów życiowych.

Weekendy dla narzeczonych oraz Spotkania dla narzeczonych pozwalają zakochanym lepiej przyjrzeć się sobie, swojej osobowości, poznać hierarchię wartości drugiej osoby, poglądy, postawy, oczekiwania, plany. Uczestnictwo w tych rekolekcjach umożliwia bardziej świadome podjęcie decyzji i udzielenie odpowiedzi na pytanie „czy małżeństwo sakramentalne jest dla mnie?”. Wprowadzenia par prowadzących i kapłanów inspirują do pracy we dwoje, podpowiadają jak rozwiązywać konflikty, jak budować autonomię swojego związku, jak rozpoznawać miejsce wiary w swoim życiu. Uczestnictwo w programie pomaga budować trwałe i szczęśliwe małżeństwo, ukazuje jaki sens ma małżeństwo sakramentalne i jaka jest jego rola w społeczeństwie.

Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca oraz Spotkania dla narzeczonych są realizacją tych samych treści i tematów prowadzonych w takiej samej metodologii. Różnica dotyczy realizowania ich w innym przedziale czasowym. Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca jest prowadzony w formie weekendowej. Natomiast Spotkania dla narzeczonych realizuje się poprzez pięć kolejnych spotkań, które mogą odbywać się w  formie pięciu kolejnych dni (od poniedziałku do piątku) lub jako trzy kolejne weekendy sobotnio-niedzielne, ewentualnie pięć spotkań w cyklu cotygodniowym. Wygospodarowanie całego tego czasu to dla par narzeczonych nie lada wyzwanie. Doświadczenie jednak pokazuje, że tak spędzony czas razem, bez pośpiechu, spoglądania na telefon, bez dodatkowych zajęć jest bardziej owocny. Spotkanie to pozwala narzeczonym na omówienie często wcześniej nie poruszanych, nawet bardzo intymnych tematów. Atmosfera spotkania, forma dialogowa, warunki stworzone przez organizatorów, możliwość spowiedzi, uczestniczenia w eucharystii, wszystko to ułatwia wzajemne poznanie, wprowadzenie pozytywnych zmian w relacji narzeczeńskiej oraz wskazuje na konieczność zwrócenia się, bądź pogłębienia spotkania z Bogiem.

Od 2013 roku program ukończyło 3085 par narzeczonych, odbyło się 210 Weekendów dla narzeczonych lub Spotkań dla narzeczonych w rożnych miejscach diecezji. W dziele Dobry Początek posługuje aktualnie 65 księży i 135 par małżeńskich. W obecnej sytuacji głoszenie słowa Bożego wymaga odwagi i entuzjazmu oraz śmiałości w poszukiwaniu języka zdolnego do przekazania głębokiego sensu i piękna doświadczenia wiary. To implikuje konieczność formacji zarówno par małżeńskich jak i kapłanów. Przygotowaniem rekolekcji i dni skupienia oraz koordynowaniem całego dzieła zajmuje się Rada Koordynacyjna Zespołu Dobry Początek, w skład jej wchodzą dwaj kapłani ks. Wojciech Klawikowski i ks. Sławomir Ałaszewski, jak i dwie pary małżonków, Dorota i Sławomir Liss oraz Violeta i Robert Poziemscy. Ostatnie spotkanie formacyjne miało miejsce w dniach 25- 27 marca 2022 r. Podjęty został na nim temat rodziny, której zadaniem jest jej udział w rozwoju społeczeństwa. Otwarcie to cechuje się bezinteresownością, afirmacją osoby ludzkiej, solidarnością i gotowością służenia, w duchu szacunku, sprawiedliwości, dialogu i miłości. Wskazywano na potrzebę dbałości o siebie i swoje małżeństwo oraz na  prawdę, że tylko we wspólnocie, szczególnie tej małżeńskiej i rodzinnej możemy wzrastać i trwać w życiu według Ducha Świętego.

Współczesny człowiek, tylko wtedy pozostanie człowiekiem wierzącym, kiedy będzie miał prawdziwe i osobiste doświadczenie religijne. Interpretowanie tego doświadczenia i wtajemniczanie w nie, jest podstawowym zadaniem współczesnych głosicieli słowa Bożego, to zadanie nieustannie przyświeca wszystkim zaangażowanym w posługę Zespołu Dobry Początek.

Violeta, Robert Poziemscy