12 listopada 2016

Aplikacja NPR już w smartfonach


Naturalne planowania rodziny jest po to, żeby małżonkowie nie bali się ze sobą być i budować wieź również w aspekcie cielesności.

Rozmowa z Michałem Pielorzem, koordynatorem projektu tworzenia aplikacji pomocnej w naturalnym planowaniu rodziny INER Cycle.