Spotkanie rejonowe duszpasterstwa rodzin

duszpasterstwo rodzinOdbyło się spotkanie diecezjalnych duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego rejonu północnego. Spotkały się osoby odpowiedzialne za kształt duszpasterstwa rodzin sześciu diecezji wchodzących w skład metropolii gdańskiej i szczecińsko-kamieńskiej.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Gdańsku i uczestniczył w nim ks. Biskup Wiesław Śmigiel jako delegat Rady ds Rodziny przy Episkopacie Polski.

Wśród podjętych tematów na szczególną uwagę zasługuje problematyka niepłodności, która poruszona została w kontekście Naprotechnologii. Specjalistyczny wykład na ten temat wygłosiła pani dr n. med. Aleksandra Kicińska, lekarz naprotechnolog, założycielka Naprocentrum – Poradni Zdrowia Prokreacyjnego w Gdańsku. Ze szczególną starannością przedstawiła Ona najważniejsze informacje dotyczące działalności Poradni, jak również zapoznała słuchaczy z najnowszymi statystykami, które w optymistycznym akcencie wskazywały na wciąż wzrastający odsetek poczęć u małżeństw zgłaszających się do Naprocentrum z problemem niepłodności. Zasługującym na uwagę był także wykład ks. dra Jana Uchwata, który przybliżył problem dylematów moralnych osób zgłaszających się po pomoc do kapłana, pełniącego dyżur w katolickiej Poradni Rodzinnej. Zwrócił On uwagę na kilka istotnych dla Doradców Życia Rodzinnego aspektów takich jak: problem braku komunikacji wśród małżonków, który doprowadzić może do rozpadu małżeństwa, kryzysy małżeńskiej relacji spowodowane niewłaściwym stosunkiem do własnych rodziców, bądź rodziców współmałżonka, a także problem aborcji, zdrady małżeńskiej czy problemy dotykające sfery seksualnej.

Oprócz oficjalnej, naukowej sesji zgromadzeni na spotkaniu Duszpasterze i Doradcy Życia Rodzinnego mieli okazję uczestniczyć w wyprawie śladami historii. Odwiedzili oni m.in. muzeum Solidarności, które znajduje się na terenie Stoczni Gdańskiej czy Katedrę Oliwską.

 

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi