Spotkanie duszpasterstwa rodzin rejonu pomorskiego w Szczecinie

W dniach 11-12 lutego br. odbyło się Szczecinie rejonowe spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego z sześciu diecezji: gdańskiej, toruńskiej, pelplińskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i szczecińsko-kamieńskiej.

 

Mszy św. sprawowanej w Bazylice św. Jakuba Apostoła przewodniczył Arcybiskup Andrzej Dzięga ze Szczecina. Zachęcił, aby modlić się o moc duchową, o zdrowie duchowe rodzin w naszej Ojczyźnie a także o duchowe zdrowie polskich rodzin na emigracji. Homilie wygłosił delegat Rady ds. Rodziny przy Episkopacie Polski bp Wiesław Śmigiel. Kaznodzieja nawiązał do zachęty Ojca Świętego Franciszka z wizyty „Ad limina Apostolorum” Biskupów Polski trwającej w ubiegłym tygodniu: „bądźcie blisko ludzi, to jest zadanie dla całego naszego duszpasterstwa”. Mamy być blisko tych ludzi, którzy potrzebują naszego świadectwa, potrzebują Jezusa Chrystusa. Być blisko rodziny, która się dobrze ma, aby ją umocnić, być blisko rodziny, by pomóc jej przezwyciężyć trudności, również być blisko tej rodziny, która jest w sytuacji nieprawidłowej, aby umocnić ją w wierze. Ojciec Święty Franciszek zachęcał, aby mieć odwagę mówić młodzieży o czystości i o Bożym miłosierdziu. „Jeżeli o tym będziemy mówili – uważa Biskup Śmigiel – pomoże to młodzieży dobrze się przygotować do pięknej miłości, będzie potrafiła zawierać sakramentalne małżeństwa a sakrament będzie dla nich siłą, która pozwoli przezwyciężyć wszystkie trudności”.

Delegat Rady ds. Rodziny mówił, że marzeniem posługujących w duszpasterstwie rodzin jest, żeby ludzie dobrze przygotowywali się do momentu, kiedy staną przed ołtarzem samego Boga, żeby rodziny były silne Bogiem, aby rodzina była środowiskiem gdzie przekazywana jest wiara, miłość do Ojczyzny, te wartości które są najważniejsze. „Jednocześnie – mówił biskup - jesteśmy realistami, wiemy jaka jest sytuacja”. Kaznodzieja zachęcał, aby trudności nie zniechęcały a wręcz przeciwnie, niech dodają odwagi, by jeszcze z większą mocą głosić Jezusa Chrystusa, głosić zdrową naukę w porę i nie w porę a najważniejsze, zawsze być blisko drugiego człowieka, który najbardziej potrzebuje Jezusa Chrystusa. 

Na zakończenie spotkania Biskup Delegat mówił, że wszyscy obecni zdają sobie sprawę, że kondycja polskiej rodziny nie jest najlepsza, ale gdyby nie było duszpasterstwa rodzin byłoby jeszcze gorzej. Duszpasterstwo rodzin sprawia, że rodziny ciągle jeszcze są silne Panem Bogiem i podejmują wysiłek, aby Bóg był obecny w ich życiu. Podziękował wszystkim zaangażowanym za ich pracę i zachęcił do wytrwałej modlitwy w intencji duszpasterstwa rodzin i samych rodzin.

W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy z sześciu diecezji Pomorza wysłuchali prelekcji Ks. dr Sławomira Bukalskiego na temat „Psychologiczno-duchowa kondycja nupturientów. Diagnoza”, Ks. Tomasza Kancelarczyka „Marsze dla Życia - nowe inicjatywy w zakresie obrony życia w świetle Karty Praw Rodziny”, dr n. hum. Marty Komorowskiej-Pudło „Seksualność młodzieży, a wizja jej małżeństwa i rodzicielstwa”, Ks. prał. dr Aleksandra Ziejewskiego „Wymiar Duchowy pobytów Kard. Stefana Wyszyńskiego na Ziemiach Zachodnich” oraz Dr Jadwigi Zwiegincew „Dlaczego NIE eutanazji? Medycyna paliatywna jako alternatywa dla godnego odchodzenia”.

 

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi