Diecezjalni Duszpasterze Rodzin i Doradcy w Pelplinie

Spotkanie diecezjalnych duszpasterzy rodzin diecezjalnych doradców życia rodzinnego z sześciu diecezji.

 Galeria

Od 18 do 20 lutego 2012r. lutego spotkali się w Pelplinie diecezjalni duszpasterze rodzin oraz diecezjalni doradcy życia rodzinnego z rejonu pomorskiego obejmującego sześć diecezji: szczecińsko-kamieńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, gdańskiej, toruńskiej i pelplińskiej. Gospodarzem dorocznego spotkania tego rejonu było diecezjalne duszpasterstwo rodzin diecezji pelplińskiej z ks. dr Sławomirem Ałaszewskim.Zasadnicze referaty wygłosili do zebranych ks. bp Wiesław Śmigiel z Pelplina i ks. Sławomir Ałaszewski.

Ks. bp. Wiesław Śmigiel w swoim wykładzie „Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych" zwrócił uwagę na to, aby nieść pomoc katolikom, którzy żyją w związkach niesakramentalnych. Tych, któzy nie mają przeszkód do zawarcia małżeństwa należy umiejętnie prowadzić do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.  Ks. Biskup zauważył, iż często zdarza się, że osoby które mają zamkniętą drogę do zawarcia sakramentu odczuwają głód Boga, tęsknotę za Nim, słabość i niemoc. Dlatego trzeba pokazać im, że mimo niemożności przystępowania do komunii św. i uzyskania rozgrzeszenia w sakramencie pokuty, jest dla nich miejsce w Kościele. Należy się nimi zająć, aby takie życie nie doprowadziło ich do całkowitego ateizmu oraz wrogości w stosunku do Boga i Kościoła. Mogą oni i powinni uczestniczyć w modlitwach, we mszy św., powinni wychowywać swoje dzieci w wierze chrześcijańskiej, czynić dzieła miłosierdzia i podejmować uczynki pokutne. Są to sposoby upraszania łaski u Boga. Przypomniał też, że organizowane są dla nich specjalne rekolekcje i mogą oni należeć do wspólnot. Takie sytuacje są również obszarem pracy duszpasterzy i doradców.

Ks. Ałaszewski zaprezentował wyniki swoich badań na terenie diecezji pelplińskiej w związku z tematem „Rodzina wspólnotą wierzącą i ewangelizującą". Badania ankietowe przeprowadzone na 356 osobach ukazały stopień realizacji nauczycielskiej funkcji w rodzinie. Duszpasterz rodzin Diecezji Pelplińskiej wskazał na to, że to właśnie rodzina jest pierwszym miejscem ewangelizacji.

Świeccy są podmiotem ewangelizacji czyli mają zadanie nie tylko słuchać Ewangelii we wspólnocie Kościoła przez rekolekcje, homilie, katechezy a także media katolickie, w tym Internet, ale również ją głosić. Osoby żyjące w rodzinie wypełniają misję nauczycielską w Kościele w trzech wymiarach: przez słuchanie słowa Bożego, wzajemne umacnianie się w wierze oraz przez zaangażowanie ewangelizacyjne. Rodzina, która słucha słowo Boże we wspólnocie Kościoła ma zadanie dzielić się wiarą w swoim gronie oraz na zewnątrz wspólnoty rodzinnej. Najważniejszym zadaniem rodziców w kontekście przekazu wiary jest „doprowadzić dziecko do osobistej decyzji pójścia drogą zbawienia, czyli do świadomej przyjaźni z Chrystusem". Zaczynając od zdrowego wychowania dzieci tworzy się dobry grunt dla przyszłych małżeństw i rodzin.

Obecni na spotkaniu nawiedzili groby Sługi Bożego ks. Biskupa Konstantyna Dominika, ks. Infułata Jerzego Buxakowskiego oraz ks. Infułata Tadeusza Borcza.

Uczestnicy spotkania odwiedzili również Skarszewy i Nowy Wiec, miejsca w diecezji pelplińskiej związane z bł. S. Martą Wiecką. W Nowym Wiecu zostali oni przyjęci przez Sołtysa i Koło Gospodyń Wiejskich. Dowiedzieli się o różnych przejawach kultu Bł. Marty Wieckiej i obejrzeli film jej poświęcony.

W sanktuarium Królowej Rodzin w Kościerzynie Mszę św. dla nich odprawił biskup Stanisław Stefanek. Przedstawiciele rodzin w słowie powitalnym powiedzieli: „Katolickim rodzinom, narażonym we współczesnym świecie na tak wiele pokus i kłamliwych ideologii potrzeba dzisiaj wyjątkowej troski Kościoła, jego modlitwy i duchowego przewodnictwa".

Kustosz kościerskiego sanktuarium, ks. prałat Marian Szczepiński,  przypomniał, że celem modlitwy jest „każda rodzina a także wiara w to, że chrześcijańska rodzina jest nadzieją Trzeciego Tysiąclecia".

W pierwszych słowach homilii bp Stefanek zauważył, że współczesną cywilizację cechuje „zniecierpliwienie sobą", czyli człowiek z łatwością zniechęca się sobą. „Bóg zaś jest skuteczny", mówił członek Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Hierarcha wyraził niepokój, że współczesnej rodzinie proponuje się „zabiegi psychologiczne", publikuje się różnego rodzaju statystki. Często można uznać to, zdaniem biskupa, za pożyteczne, ale „nie statystyka, ani psychologia uzdrowi rodzinę, ani zabiegi administracyjne". Biskup senior łomżyński wyraził opinię, że Polska ciągle czeka „na politykę prorodzinną" ze strony rządzących. Za „istotną" uznał kaznodzieja „dyskretną pracę doradców rodzinnych i duszpasterzy przy parafiach". „Trzeba rodzinę zaprosić w głąb Serca Bożego, w głąb miłości Trójcy Świętej, w głąb tej więzi, którą Ojciec, Syn i Duch Świętych użyczył jako model więzi rodzinnej", powiedział bp Stefanek.

Hierarcha apelował do osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin o „bliższą współpracę z katechetami, bo przygotowanie do małżeństwa powinno najpierw przybliżyć Boga", mówił. Biskup zachęcał do współpracy na linii duszpasterstwo rodzin i katecheci, aby ujednolicać cele służące chrześcijańskiemu wychowaniu uczniów do życia w rodzinie od najmłodszych grup wiekowych. „Trzeba pomóc młodemu człowiekowi przebrnąć przez lawinę uderzeń propagandowych niszczących umysł i serce człowieka", prosił dawny przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Biskup zauważył, że „jest to teren nowy, my niby go widzimy, ale nie wyłapujemy wszystkich zagrożeń".

„Jest jakaś dżuma  niszcząca małżeństwa, które zbliżyły się do pierwszego jubileuszu małżeństwa i odchowały już dzieci", powiedział bp Stefanek. „Te dramaty są bezsensu i jakże głęboko krzywdzące dzieci i małżonków", mówił hierarcha, dodając, że „jest to bardzo trudny teren, ale trzeba małżonków i rodziny zachęcać do wspólnotowego zatroskania o swoje życie duchowe". Dla tego zadania należy wykorzystać różne grupy apostolskie i ewangelizacyjne działające w Kościele. „Jeżeli te rodziny nie zostaną sam na sam ze swoją słabością, to one się natychmiast odbudowują", uczył kaznodzieja.

Obrady i trzydniowe spotkanie zakończyła w środę Msza św. w kaplicy pod wezwaniem bł. Ks. Stefana Frelichowskiego, której przewodniczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Wyraził on radość z pelplińskiego spotkania duszpasterzy rodzin. Podsumowując je wskazał na potrzebę zakorzenienia w Chrystusa osób zaangażowanych w pomoc rodzinie i wysoko ocenił dyskusję na temat duszpasterstwa, w której także brał udział. Hierarcha podkreślił rzeczowość obrad, które generują sprawdzone pomysły dla służby rodzinie i ujednolicają patrzenie w diecezjach na duszpasterstwo rodzin.

W spotkaniu wziął również udział dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. dr Przemysław Drąg. Wskazał on na pewien istotny szczegół życia rodzinnego jakim jest obiad niedzielny. Kapłan prosił, aby w ramach duszpasterstwa mówić o tej sprawie, gdyż wspólne spożywanie posiłku w rodzinie, szczególnie w niedzielę, jest okazją do modlitwy, do rozmowy. Ks. Drąg zachęcał do organizowania w dekanatach i parafiach specjalnych rekolekcji dla rodzin.

Opracowane na podstawie tekstu Ks. Ireneusza Smaglińskiego www.radioglos.pl oraz refleksji uczestniczki.


 

Galeria

 

 

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi