Media a wychowanie dzieci

W sobotę 7 czerwca 2014 r. odbył się ostatni przedwakacyjny wykład w ramach Tczewskiej Akademii Mamy Róży. Prelekcję na temat ”Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów?” wygłosiła Dorota Liss.

 

Słuchacze dowiedzieli się, co to znaczy świadomie i etycznie używać środków masowego przekazu, czego podstawą jest dobrze ukształtowane i prawe sumienie. Pomaga ono podejmować właściwe wybory i decyzje.


 Dorota Liss, żona, matka pięciorga dzieci własnych i dwojga przysposobionych, prezes Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania OD-NOWA.


Nagrania, streszczenie wykładu oraz galeria tutaj


 

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi