Pomoc

CENTRUM WIĘŹ

Pomocą psychologiczną i duchową dla osób, które doświadczają syndromu poaborcyjnego zajmuje się

Centrum Psychologiczno - Pastoralne WIĘŹ

w kilku miejscach Diecezji Pelplińskiej:

www.centrumwiez.pl

 


Żywa Nadzieja

Długotrwałą, programową pomoc osobom z syndromem poaborcyjnym

prowadzi Stowarzyszenie Żywa Nadzieja w Gdańsku:

www.zywanadzieja.pl

 

 


 

 

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi