Okna Życia

"Jeśli nie masz możliwości zaopiekowania się swoim nowonarodzonym dzieckiem,
daj mu szansę na życie,
zostaw je anonimowo,  bezpiecznym miejscu".

Chwilę po pozostawieniu dziecka w „Oknie życia" uruchamia się sygnalizacja alarmująca. Jest to cichy alarm, który nie wydaje dźwięków, ale  łączy się z odpowiednimi osobami informując je o obecności dziecka.

Takie dziecko karetka zabiera do szpitala, gdzie przechodzi ono badania, a następnie kierowane jest do pogotowia rodzinnego. Równolegle uruchamiane są procedury nadania tożsamości i adopcyjna. Dzieci z okna mogą prędko trafić do adopcji, a w czasie procedury adopcyjnej – dzięki zgodzie sądu na preadopcję – przebywać już w nowej rodzinie.

„Okno życia" to specjalnie przygotowane miejsce umożliwiające rodzicom nie mogącym lub nie chcącym opiekować się noworodkiem anonimowe, bezpieczne go pozostawienie. Pierwsze współczesne "Okno życia" w Polsce otwarto 19 marca 2006 u sióstr nazaretanek w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego 39 i oznaczono herbem Jana Pawła II oraz logo Caritas.

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi