Przebieg marszu

Proponowany przebieg Marszu dla Życia i Rodziny:

1. Uroczyste rozpoczęcie: przesłanie marszu, podkreślenie potrzeby takiego wydarzenia.

2. Elementy, które zaistniały w różnych marszach:
koronka, śpiewy, okrzyki ...
świadectwo rodziny np. wielodzietnej, adopcyjnej czy takiej, która doświadczyła nawrócenia,
wystąpienie osoby z poradnictwa rodzinnego,
czytanie fragmentu z dramatu K. Wojtyły "Przed sklepem jubilera",
fragmenty z "Evangelium Vitae" przeplatane ze śpiewami,
piosenki tematyczne o życiu i rodzinie śpiewane wspólnie lub przez pojedyncze osoby.

3. Zakończenie i błogosławieństwo.

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi