Warto wiedzieć

Przystępując do Spowiedzi trzeba zastanowić się:

Czy dotychczasowe Spowiedzi były dobre? (zatajenie grzechu ciężkiego z bojaźni lub wstydu czyni Spowiedź świętokradczą i wtedy trzeba wyznać grzechy od ostatniej dobrej spowiedzi). Czy nie zapomniałem grzechów? (trzeba wyznać również grzechy zapomniane podczas ostatniej spowiedzi).W przypadku grzechów ciężkich – wyliczając je na Spowiedzi podaję ich liczbę i okoliczności popełnienia tego grzechu.Istotnym warunkiem Spowiedzi jest szczery żal czyli uznanie własnej winy i chęć odwrócenia się od zła.

 

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa praktykuje się dwie spowiedzi przedślubne (wyszczególnione na kartce do spowiedzi)

1. Pierwsza spowiedź przedślubna powinna dokonać się najlepiej w kilka dni po spisaniu protokołu przedślubnego (ok 3 miesiące przed ślubem). Zachęca się, aby była ona spowiedzią generalną, czyli z całego dotychczasowego życia. Taką spowiedź praktykuje się w Kościele katolickim w szczególnych monentach życia, takich jak: przyjęcie sakramentu małżeństwa, kapłaństwa, składanie ślubów wieczystych, w niebezpieczeńtwie śmierci. Te  spowiedź powinno przygotować się rzetelnie, najlepiej pomagając sobie gotowym rachunkiem sumienia zob. Istotoną myśl związaną ze spowiedzią można wyrazić w zdaniu: "Przyjmij Panie całe mje dotychczasowe życie. Oddaję Ci zarówno to, co było w nim dobrego jak i to, co było grzechem. Zostawiam to wszystko Tobie. Pobłogosław dni, które są przede mną". Jest to gest oddania dotychczasowego życia miłosierdziu Bożemu, aby z czystym sercem podjąć się wyzwań, które wyznaczy życie.

2. Druga spowiedź przedślubna powinna dokonać się kilka dni przed ślubem, aby przystępować co sakramentu małżeństwa z czystym sercem.

Jeżeli narzeczeni żyją w ciągłej okazji do grzechu ciężkiego (mieszkaja ze sobą na stałe lub np na weekendy) możliwa jest tylko druga spowiedź przedślubna, która powinna być spowiedzią generalną.

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 301
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi