Media a wychowanie dzieci

W sobotę 7 czerwca 2014 r. odbył się ostatni przedwakacyjny wykład w ramach Tczewskiej Akademii Mamy Róży. Prelekcję na temat ”Jak odpowiedzialnie korzystać z mediów?” wygłosiła Dorota Liss.

Słuchacze dowiedzieli się, co to znaczy świadomie i etycznie używać środków masowego przekazu, czego podstawą jest dobrze ukształtowane i prawe sumienie. Pomaga ono podejmować właściwe wybory i decyzje.


 Dorota Liss, żona, matka pięciorga dzieci własnych i dwojga przysposobionych, prezes Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania OD-NOWA.


 

Pobierz w formacie MP3 (57.74MB)


Myśli z wykładu:

W ostatnich latach nastąpiło ogromne przyspieszenie przyjmowania informacji.

 „Jednostka siedząc przed monitorem i klawiaturą może osiągnąć szczyty ludzkiego geniuszu i cnoty lub może się pogrążyć w przepaściach degradacji”

Mt 12, 31-37 – biblijna wskazówka korzystania z mediów

„Nie wolno dzieciom do 5 roku życia oglądać telewizji, ponieważ obraz odciska się na zawsze na naszej podświadomości” Zofia Śpiewak - psycholog

Jeśli dziecko ma do czynienia ze słowem wyobraża je sobie na miarę swoich możliwości. (…) Natomiast kiedy pokazujemy mu obraz ono nie jest w stanie się przed nim ochronić, jego wyobraźnie nie może już nic z tym zrobić, może go tylko przyjąć obraz, który widzi. (…) Obraz wyciska nieodwracalny ślad w naszej podświadomości.

Odpowiedzialność za media leży po dwóch stronach: twórcy mediów i odbiorcy mediów. Podstawą oceny mediów jest podstawą jest prawe i dobrze ukształtowane sumienie.

 

Warto się zastanowić:

Czy telewizja, radio, internet nie wyłączają mnie:
z relacji z Bogiem
z relacji z moim mężem/żoną
z relacji z moim dzieckiem
czy nie powodują, że jestem złym pracownikiem

Negatywne skutki korzystania z mediów:
kradzież, marnowanie czasu
zmiana typu percepcji
relatywizm systemu wartości
zaśmiecanie wyobraźni i myśli, które przeszkadza właściwemu kształtowaniu sumienia
zmiany osobowości
ucieczki, kompensacja
uleganie wpływowi reklamy


Media a wychowanie dzieci. Streszczenie

Jak odpowiedzialnie korzystać mediów? „Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.” (Mt  12, 34-37) Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki i gwałtowny rozwój techniki ma miejsce na naszych oczach w ostatnim półwieczu. Nasi rodzice zapewnienie mieli świadomości i nie byli w stanie przygotować nas na tak szybki postęp techniczny. Jako dzieci korzystaliśmy z dziesięciominutowej dobranocki w TV i z książek oraz czasopism. Dzisiaj jesteśmy otoczeni i wręcz atakowani medialnie. My i nasze dzieci także mają do dyspozycji książki, gazety, radio, telewizję, internet, telefony. Do tego są nieustannie bombardowani reklamami oraz ogromną ilością informacji i obrazów. Czy sami jesteśmy gotowi na to jako rodzice? Czy mamy siłę i umiejętności, aby nauczyć nasze dzieci poruszać się odpowiedzialnie i etycznie w tym gąszczu? Podstawą świadomego i etycznego korzystania z mediów jest przede wszystkim prawe i dobrze ukształtowane sumienie. Prawdziwe i prawe sumienie stanowi fundament etyki, która pomaga człowiekowi podejmować słuszne wybory i decyzje. Otwieraj się zatem na to, co dobre, co budujące, co przynosi dobre owoce. Należy to rozpoznawać w oparciu o prawdę absolutną, czyli Słowo Boże, Dekalog, naukę Kościoła. Trzeba być krytycznym. Służy temu: – asceza medialna, – duchowość medialna, – świadomy wybór tego, z czego się korzysta, a nie szum medialny, – świętość w życiu, – troska o wspólnotę, szczególnie rodzinną. Media mają ogromny wpływ na nasze życie, zarówno bezpośredni (może on być pozytywny, np. poprzez zdobycie wiedzy, ale często jest negatywny, np. złe, czy groźne treści), jak poprzez rozmiękczanie naszych wartości i poglądów. Nie zdajemy sobie sprawy często również z tego, że media mają wielki wpływ na naszą podświadomość. Negatywnymi skutkami nieodpowiedniego i nieodpowiedzialnego korzystania mediów są przede wszystkim uzależnienia  oraz ucieczka od rzeczywistości. Należą do nich także – kradzież (czyli marnowanie) czasu, – zmiana typu percepcji, – relatywizowanie systemu wartości, zaśmiecanie wyobraźni i myśli, co przeszkadza właściwemu kształtowaniu sumienia, – zmiany osobowości, – ucieczka od rzeczywistości, jej kompensacja, – uleganie wpływom reklamy. W związku z tym konieczne jest samowychowanie do dobrego korzystania z mediów, aby móc wychowywać kolejne pokolenia. Odpowiedzialność za media leży po dwóch stronach: zarówno po stronie twórców, jak i odbiorców. Większość z nas na co dzień zalicza się do tej drugiej kategorii. Odbiorca zatem musi ocenić, co jest prawdą, a co fałszem i nie poddawać się manipulacjom informacjami.  Należy zastanawiać się nad tym, czego się słucha i co ogląda oraz wybierać świadomie, co jest w nas wlewane. Zadaj sobie zatem pytania, czy dla Ciebie środki masowego przekazu nie są wypełniaczem czasu, którego brakuje Ci przez to na inne aktywności? Czy nie jest to zamiennik wobec trudności w realnym życiu? Czy nie żyjesz wykreowanymi przez media problemami i sprawami? Czy sam świadomie korzystasz z mediów? Czy telewizor, radio, Internet nie wyłączają Cię z relacji z Bogiem, z relacji z  mężem/ żoną,  z relacji dziećmi? A może powodują, że jesteś złym pracownikiem, kradnącym czas pracodawcy?

„Jednostka siedząc przed monitorem i klawiaturą może osiągnąć szczyty ludzkiego geniuszu i cnoty lub może pogrążyć się w przepaściach degradacji.” (Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach przekazu)


 

 

 

 

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi