MODLITWA O PRZEBACZENIE

Przebacz mi moje milczenie, 
gdy trzeba było mówić.

Przebacz puste słowa, 
gdy potrzebne były czyny.

Przebacz mi, że kierowałem się 
własną mądrością, 

zamiast Ewangelią 
i służyłem tylko tym, 
których sam sobie wybrałem.

Przebacz moją marność, 
moje skąpstwo, mój brak miłości.

Przebacz mi moje winy, 
jak i ja przebaczam tym, 
którzy przeciw mnie zawinili.

I naucz mnie tak przebaczać, 
bym nie ranił tych, 
którym odpuszczam winy.

Przez Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Amen

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi