DIALOG MAŁŻEŃSKI

Dialog rozumiemy jako rozmowę w prawdzie i miłości,
prowadzącą do spotkania męża i żony ze sobą i z Bogiem.

 

Przyjmując tezę, św. Tomasza, że "łaska buduje na naturze", w dialogu ogromne znaczenie przypisuje się poznaniu uczuć, potrzeb psychicznych i innych naturalnych cech osobowości, pojmowanych jako dar i zadanie.

 Szczególne znaczenie w duchowości małżeńskiej ma stosowanie "zasad dialogu":

pierwszeństwa słuchania przed mówieniem,

dzielenia się przed dyskutowaniem

i rozumienia przed ocenianiem,

a nade wszystko przebaczanie.

 
 Zasady te odnoszą się także do więzi z Bogiem, dotyczą modlitwy, sposobu czytania Pisma Świętego, prowadzenia rachunku sumienia, rozeznawania sposobu życia przed Bogiem.


Posłuchaj audycji Radio Głos na temat dialogu

Prowadzą Iwona i Krzysztof Dolewa oraz Ks. Sławomir Ałaszewsk

File don't exists.

 

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 301
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi