DIALOG MAŁŻEŃSKI

Dialog rozumiemy jako rozmowę w prawdzie i miłości, 

prowadzącą do spotkania męża i żony ze sobą i z Bogiem.

Przyjmując tezę, św. Tomasza, że "łaska buduje na naturze", w dialogu ogromne znaczenie przypisuje się poznaniu uczuć, potrzeb psychicznych i innych naturalnych cech osobowości, pojmowanych jako dar i zadanie.

 Szczególne znaczenie w duchowości małżeńskiej ma stosowanie "zasad dialogu":

   • pierwszeństwo słuchania przed mówieniem,
   • rozumienie przed ocenianiem,
   • dzielenie się przed dyskutowaniem
   • nade wszystko przebaczanie.

 
 Zasady te odnoszą się także do więzi z Bogiem, dotyczą modlitwy, sposobu czytania Pisma Świętego, prowadzenia rachunku sumienia, rozeznawania sposobu życia przed Bogiem.


Posłuchaj audycji Radio Głos na temat dialogu

Prowadzą Iwona i Krzysztof Dolewa oraz Ks. Sławomir Ałaszewski

Pobierz w formacie MP3 (24.66MB)
 

 

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi