Wsparcie w przeżywaniu straty

Wsparcia oraz pomocy specjalistycznej osobom, które doświadczyły śmierci swojego dziecka
udziela Centrum Psychologiczno - Pastoralne WIĘŹ www.centrumwiez.pl

Zagadnienie jest szczególnie bliskie pani Katarzynie Kulas oraz ks. Sławomirowi Ałaszewskiemu.

Zapraszamy na rozmowę!

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi