Naprotechnologia a in vitro

Dr Tadeusz Wasilewski lekarzem Naprotechnologii.

Dr nauk med. Tadeusz Wsilewski przez wiele lat realizował program In vitro w Białymstoku. W 1998 roku miało miejsce doświadczenie, które spowodowało, że postanowił nigdy więcej nie powoływać do życia dzieci w sposób sztuczny.

 

Zrezygnował z pracy nie majac pomysłu na to jak będzie zarabiał na utrzymanie rodziny. Po niedługim czasie zetknął się z Naprotechnologią i postanowił nauczyć się tego sposobu leczenia niepłodności.

 

Mieliśmy radość gościć Doktora w Pelplinie 20 listopada 2010 roku w ramach Spotkań Pelplińskich.

Pobierz w formacie MP3 (33.2MB)

Prelegent odpowiadał również na pytania uczestników spotkania

Pobierz w formacie MP3 (20.23MB)

Kilka myśli z wykładu i odpowiedzi na pytania:

Dr Tadeusz Wasilewski podkreślał potrzebę podejmowania wysiłku, aby przebiła się do świadomości współczesnego człowieka prawda, że od poczęcia mamy do czynienia z człowiekiem – „moim małym pacjentem".

Dr Wasilewski na wstępie nakreślił historię stosowania w Polsce metody zapłodnienia pozaustrojowego, tzw. In vitro. Zaczęło się to w Polsce, w Białymstoku w 1987 r. On sam przez lata stawał się coraz bardziej doświadczonym, popularnym lekarzem zaangażowanym w praktykowanie metody In vitro. Lekarz opisał zasadnicze etapy stosowania tej metody, liczne zagrożenia. Przytoczył przykłady chorób, powikłań i zaburzeń, które łączą się często z In vitro. Stwierdził, że „gdyby w programie In vitro wykorzystać jedną komórkę skuteczność jego spada poniżej 5 %". Podkreślił, że w tej metodzie powiększa się więc ilość transferowanych do kobiety zarodków, aby zwiększyć skuteczność zapłodnienia In vitro. Dlatego też włącza się do procesu wiele leków i rośnie niebezpieczeństwo powikłań u kobiety. Także liczne poronienia. Zauważył, że media podają tylko przypadki sukcesów In vitro, a prawda wymaga dopowiedzenia o licznych powikłaniach i problemach kobiet stosujących tę metodę. Także coraz częściej świat medyczny ujawnia wyniki badań dzieci z In vitro, u których rośnie ilość wad wrodzonych. Jako szczególnie ważny argument przeciw In vitro wskazał dr Wasilewski naruszenie godności człowieka, gdyż poczęcie tym sposobem, nie jest wynikiem aktu ludzkiego, ale technologii. Podczas wykładu prelegent posłużył się licznymi przykładami medycznymi z całego świata.
Dr Wasilewski nie unikał również mówienia o własnych doświadczeniach. Kiedy osiągał cenione w środowisku sukcesy w pewnym momencie uznał swoją dotychczasową pracę na rzecz In vitro jako niedopuszczalną. Zrezygnował z wykonywania programu In vitro nie mając pomysłu na dalsze utrzymanie swojej rodziny. Po niedługim czasie spotkał się z naprotechnologią i w roku 1998 zaangażował się promocję i leczenie niepłodności tą metodą. Określił ją jako medycynę „szanującą życie i godność każdego człowieka" i „medycynę XXI wieku". Przypomniał, że twórcy tej metody prof. Thomas W. Hilgersowi osobiście, także materialnie, pomagał papież Jan Paweł II. Dr Wasilewski przypomniał, że naprotechnologia jest metodą rozpoznawania i leczenia niepłodności, uwzględniającą obserwację cyklu miesięcznego, diagnostykę pary małżeńskiej przy uwzględnieniu wszystkich współczesnych metod i narzędzi.

Odpowiadając na pytania dr Wasilewski powiedział, że skuteczność naprotechnologii to 50 % skuteczności bez użycia chirurgii przy dwuletnim leczeniu, a 80 % z użyciem leczenia zabiegowego w okresie do czterech lat. Jest więc skuteczna porównywalnie z In vitro, a nawet bardziej. Należy też podkreślić, że dzieje się to z poszanowaniem godności człowieka. W In vitro ma miejsce zamrażanie zarodków ich selekcja a często też niszczenie. Naprotechnologia leczy niepłodność umożliwiając naturalne poczęcie i urodzenie własnego dziecka.


Dr nauk med. Tadeusz Wsilewski
Co wybrać, in vitro czy naprotechnologię? 2012.08.14. Gdańsk

Pobierz w formacie MP3 (15.09MB)


Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi