Niepłodność

Trudność z poczęciem dziecka jest momentem, w którym często małżeństwo potrzebuje różnego rodzaju pomocy.
Wsparciem duchowym niech będą Sara i Abraham, pomocą w poczęciu lekarze
a adopcja lub przysposobienie dziecka rozwiązaniem, które też warto wziąć pod uwagę.

                                        Polecamy www:                                                

 

Św. Jan Paweł II:
Nie należy zapominać, że także wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa nie jest możliwe, życie małżeńskie nie traci z tego powodu swojej wartości. Niepłodność fizyczna może bowiem dostarczyć małżonkom sposobności do innej, ważnej służby na rzecz życia osoby ludzkiej, jak na przykład adopcja, różne formy pracy wychowawczej, niesienie pomocy innym rodzinom czy dzieciom ubogim lub upośledzonym (Familiaris consortio 14).

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi