Święto Patronalne "WIĘZI" 2019

W dniach 27-29 września 2019 r. w Ostrzycach odbywają się rekolekcje dla osób posługujących w Centrum "Więź"

z okazji Święta Patronalnego, jakim jest wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów.

Czas modlitwy i wspólnego wypoczynku rozpoczął się Mszą świętą, której przewodniczył Biskup Ryszard Kasyna.

"Pragnę podziękować za to, że staracie się wspierać ludzi w trudach życia, różnych kryzysach osobistych, małżeńskich, rodzinnych, kapłańskich, zakonnych, że staracie się prowadzić ku pełni dojrzałości, a mówiąc językiem Jezusa Chrystusa, ku świętości", mówił ks. Biskup Ryszard Kasyna do osób posługujących w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym "Więź".

Ksiądz Biskup przywołał słowa Pana Jezusa: "Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je". Zaproponował z pierwszego zdania utworzyć pytanie: "Kto chce zachować swoje życie?" Zauważył, że generalnie każdy tego chce. Człowiek potrafi nawet rywalizować czy kogoś skrzywdzić dla swojego ocalenia, mówi do kogoś: "musisz się usunąć", a czasem nawet: "musisz umrzeć, żebym je mógł żyć". Jezus Chrystus działa w zupełnie przeciwnym kierunku, mówi: <"musisz żyć", ja przyszedłem na świat żebyś ty mógł żyć. Przyszedłem, aby oddać życie za Ciebie. Ojciec Mnie, swojego Syna, posyła na krzyż, żebyś Ty mógł żyć>. Biskup Ryszard przypomniał, że trzeba umieć stracić swoje życie. Powinniśmy swoje umieranie traktować jako krzyż, który zbawia. Jezus mówi: <to Ja będę na waszej straconej pozycji. W Eucharystii zostawiłem źródło życia, On mówi: bierzcie i jedzcie, mam dla was życie>.
Ksiądz Biskup wspomniał też patrona dnia, św. Wincentego a Paulo. W nawiązaniu do jego posługi miłości mówił: "również dzisiaj człowiek potrzebuje drugiego człowieka, potrzebuje wspólnoty, potrzebuje braterstwa, potrzebuje bliskości. Człowiek potrzebuje wsparcia popartego fachową wiedzą i doświadczeniem tak, jak ma to miejsce u Was, posługujących w centrum Psychologoczno-Pastoralnym "Więź". Dziękując za świadków miłości, takich jak św. Wincenty a Paulo, pragnę podziękować za dar osób posługujących w ramach Centrum "Więź", za to, że pamiętacie i uświadamiacie innym, iż życie człowieka mimo, że często przybiera kształt krzyża, może być pięknym życiem jeśli jest służbą, jeśli jest pochyleniem się nad ludzką nędzą, jeśli jest miłością wobec Boga i drugiego człowieka. Pragnę podziękować za to, że staracie się wspierać ludzi w trudach życia, różnych kryzysach osobistych, małżeńskich, rodzinnych, kapłańskich, zakonnych, że staracie się prowadzić ku pełni dojrzałości, a mówiąc językiem Jezusa Chrystusa, ku świętości. Dziękując Wam wszystkim za tę posługę, wspartą często wolontariatem, pragnę życzyć, aby owe spotkania z człowiekiem potrzebującym miłości miłosiernej, pozwalały wam samym wzrastać, dojrzewać do pełni człowieczeństwa, niech przynoszą radość, wewnętrzne spełnienie. Niech to czynienie miłości uskrzydla Waszą posługę, Was - ziemskich aniołów. Bądźcie Jego świadkami, Jego miłości cierpliwej i ofiarnej do końca".
Rekolekcje na temat spotkania z Bogiem dzięki ikonie prowadzi siostra Weronika Dryl OSU.


Poniżej prezentujemy nagrania konferencji rekolekcyjnych prowadzonych przez Siostrę Weronikę Dryl

Ikona - wprowadzenie


Ikona a duchowość


Ikona wprowadza w spotkanie z Bogiem cz. 1


Ikona wprowadza w spotkanie z Bogiem cz. 2


Teologia ikony


Technologia powstania ikony

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi